Kurumsal

Kurumsal

 KURUMSAL

Kaliteli hizmet size uygun bir çözüm mutlaka vardır sloganıyla iş hayatına başlayan Sıırt Sahra Osgb İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

BİZ KİMİZ?
Siirt Sahra Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun ve buna bağlı mevzuatın kendisine, işveren ve çalışanlara yüklediği görev ve sorumlulukların ciddiyetle farkındadır. Bu farkındalıkla İş güvenliği ve iş sağlığının önemini temel değerlerinden saymakta ve sorumluluklarını en üst düzeyde sahiplenmektedir.
SİİRT SAHRA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kurumların ihtiyaç duyduğu isg hizmetlerini kaliteden ödün vermeden tek elden çözme misyonunu ekip olarak benimsemiş ve sağlık sektöründeki deneyimli işyeri hekimlerini uzman iş güvenliği ekipleriyle birleştirerek kurumların hizmetine sunmuştur. SİİRT SAHRA Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla alınması zorunlu kılınan İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personel hizmetlerini kurumlara sağlamak amacıyla kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün topluma yerleşmeye başladığı ve gelecekte hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak bu hizmetlerin sürdürülebilir olması için çalışan SİİRT SAHRA OSGB; İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, diğer sağlık personeli, eğitmenler ve profesyonel operasyon ekibiyle kurumlara hızlı, kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Lütfen Çözümlerimizden bilgilenmek için:
Telefonla Erişim için : (0484) 223 56 06 

Mesaj Formu