Vizyon Misyon

Vizyon Misyon

SİİRT SAHRA Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. 

    Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.


SİİRT SAHRA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yetkilendirilmiş bir kurumdur.
—Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen İşyeri Hekimleri/İş Güvenliği Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, yıllarca İş Sağlığı Güvenliği alanında tecrübe kazanmış İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları ile yerine getirilmektedir.

 


— SİİRT SAHRA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi misyonunu; sürekli kendini yenileyen uzman ekibimiz ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sorumlulukları yerine getirerek her daim çözüm ortağı olmak şeklinde tanımlamaktadır.

 

Mesaj Formu